Taurusova metoda

Tato technika je složena ze znalostí staré tradiční Ruské manuální terapie, východních metod a objevů vycházejících z více než 30 ti- let mé praxe jako maséra a chiropraktika
a z více než 20-lete praxe jako lektora.

 

Člověk je jeden komplexně fungující systém.

Ve své práci se snažím vnímat lidský organismus jako celek, obnovit a regulovat vzájemné vztahy mezi různými systémy těla. 

Psychika a nervový systém
Lidová moudrost říká: "Všechny lidské problémy pocházejí z hlavy."
A to je teď v našem světě rychlého technického pokroku zvláště patrné.

Rychlost, rychlost, rychlost ... Evoluce lidstva prostě nemůže držet krok s průběhem prudkého technologického vývoje. 
Nervový systém je přetížen a reaguje stresem, depresí, úzkostí a dalšími nepříjemnými projevy, které mají přímý vliv na celkový stav lidského zdraví.

Cévní a lymfatický systém
V tomto bodě, pro jednoduchost, se jedná o spojení všech tělesných tekutin.
Již dlouho je známo, že lidské tělo, v závislosti na věku a fyziologických vlastnostech, se skládá z 75 - 85% "vody".

To znamená, obrazně řečeno, že člověk je jako vak s vodou. A tak vznikají problémy způsobené tím, že "voda" někam nedošla (suchost), nebo někde v těle stagnuje (vlhkost).
Proto hlavním úkolem maséra je zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím správného rozproudění "tekutin" v organismu.

Vnitřní orgány
Zde se jedná o propojení trávicí, dýchací, urogenitální, endokrinní a dalších součástí systému.

Existuje tradiční názor, že většina problémů vnitřních orgánů je výsledkem různých poruch páteře.
Z mé mnohaleté praxe, studiem  a znalostí  mohu s jistotou říci, že vše se děje spíš naopak.

Tudíž, že problémy vnitřních organů ovlivňují páteř, klouby i svalový korzet.

Co je páteř?

Obrazně řečeno, můžete si to představit jako silný,

robustní sloup kostí vzájemně propojených a držených vazy a svaly.

Uvnitř sloupu je veden elektrický kabel - mícha.

Co jsou "vnitřní orgány"?

Jedná se o složitý mechanismus,

jehož jednotlivé části (zažívací trakt, žlázy s vnitřní sekrecí, urogenitální, respirační, kardiovaskulární a další systémy) jsou spojeny tenkými nitěmi vztahů.

Obrazně řečeno - vnitřní orgány si lze  představit  jako delikátní mechanický strojek, například hodinek.....

A je zřejmá otázka ...

Vyjdeme-li z předpokladu, že "všechny lidské problémy pocházejí z hlavy", tedy z myšlenky....., kde se projeví devastační účinnek úderu kladiva vašich myšlenek a emocí? 

Ve sloupu nebo v hodinkách?

Myslím, že odpověď je jasná.

Ve většině případů, v počáteční fázi onemocnění páteře, hraje páteř roli obrněného kabelu, který pouze přenáší signály z řídicího centra (mozku) do vnitřních orgánů.

Opět platí, že i toto si můžeme názorně představit jako komplexní elektrický přístroj připojený k zásuvce.

Kabel - páteř, zásuvka - mozek a zařízení - vnitřní orgány

A teď si představte, že zařízení je zkratováno.
Pokud pojistky vydrží  :)  kabel (páteř) také vyhoří.

Pohybový aparát.
Sem patří páteř, klouby, svaly, vazy, tedy obecně - vše, kde se projeví problémy výše uvedených systémů. A s čím se masér nejčastěji setkává ve své praxi.